Verdygo

Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw

Afbeeldingen van dit project

Project Verdygo Roermond
Project Verdygo Roermond
Project Verdygo Roermond
Project Verdygo Roermond
Project Verdygo Roermond
Project Verdygo Roermond
Project Verdygo Roermond
Project Verdygo Simpelveld
Project Verdygo Simpelveld
Project Verdygo Simpelveld
Project Verdygo Simpelveld
Project Verdygo Simpelveld

Verbouwen van de rioolwaterzuiveringen Simpelveld en Roermond met het Verdygo concept

Bouwtijd Simpelveld: mei 2016-december 2016
Bouwtijd Roermond: mei 2016-mei 2017

In opdracht van Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw uit Goor www.aandestegge.org  heeft Bouma Bouwpartner in de functie van Technisch manager/projectleider de uitvoering van de beide projecten begeleid.
Door Aan de Stegge is het concept Verdygo, eigendom van Waterschap bedrijf Limburg (WBL), in een UAV-GC contract, vormgegeven. De complete enginering van het nieuwe concept Verdygo is door Aan de Stegge in ‘eigen huis’ uitgewerkt van de Concretiseringsfase naar Definitief Ontwerp en Uitvoering Ontwerp.

Op het moment dat het UO bijna definitief was, is BBP ingeschakeld om het project te begeleiden namens Aan de Stegge. Als Technisch manager/projectleider waren de taken en verantwoordelijkheden van BBP met name:

Aansturen van ontwerpteam, werkorganisatoren en uitvoerders, incl. de wekelijkse interne overleggen en verslaglegging
Afstemming met opdrachtgever WBL, incl. de wekelijkse overleggen en verslaglegging
Verantwoordelijk voor planning en de communicatie van de planning naar alle partijen
Kostenbewaking intern
Bewaken van wijzigingen met de bijbehorende kosten

Ondanks het innovatieve karakter van dit project, een korte bouwtijd, in combinatie met de inbreiding op de beide locaties, waarbij de zuiveringen 24/7 in bedrijf zijn gebleven, is de realisatie een groot succes geworden. Een knap staaltje werk van Aan de Stegge.  BBP is dan ook trots dat ze aan dit project heeft mogen bijdragen.

Een Verdygo zuiveringsinstallatie wordt bovengronds van standaard modules opgebouwd. Deze zijn vrij eenvoudig te demonteren en te verplaatsen. Verdygo is modulair zodat alle onderdelen aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Verdygo is niet alleen flexibel en duurzaam, maar heeft ook een groot kostenvoordeel. Meer informatie is te vinden op de site van WBL  www.wbl.nl

Klant: 
Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw

Bouma Bouwpartner

Een jong enthousiast bedrijf met jarenlange expertise op het gebied van bouwadvies, bouwmanagement en realisatie van bouwprojecten

Copyright © 2016 Bouma Bouwpartner.

Contact

Adres: Oude Vreewijkseweg 2a
  5753 PV Deurne
Tel:  +31 6 31961805
Email:  info@bouma-bouwpartner.nl
IBAN: NL98 RABO 0309 9204 69
KvK nr.: 659 440 70
BTW idnr.:  NL 0020 86637 B25

 

Algemene voorwaarden